Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Könyvtárak képes leírás - Nógrád megye.tlap.hu
részletek »

Könyvtárak - Nógrád megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: nograd-megye.tlap.hu » Könyvtárak
Keresés
Találatok száma - 4 db
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

Közművelődési osztályunk a közművelődési feladatok tekintetében jogutódja a Nógrád Megyei Közművelődési Központnak, a Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézetnek, valamint a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézetnek. 2007. júliusától a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet szervezeti keretei között végezzük szakmai tevékenységünket úgy, hogy ez év október elején - addigi telephelyünket elhagyva - ténylegesen beköltöztünk a könyvtár épületébe. Az osztályon jelenleg 4 munkatárs, 3 népművelő és egy informatikus dolgozik. A sok szervezeti átalakítás ellenére közművelődési részlegünk alaptevékenysége, legfontosabb feladatrendszere továbbra is változatlan maradt. Közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató tevékenységet folytatunk a települési közművelődési intézmények, helyi és kisebbségi önkormányzatok, civil szerveződések, közösségek, valamint a művelődési folyamatokban aktívan részt vevő állampolgárok számára. Szaktanácsadói tevékenységet végzünk a közművelődési intézmények munkatársai, az intézményi háttértől függetlenül dolgozó művelődésszervezők és a helyi önkormányzatok részére...

Madách Imre Városi Könyvtár - Balassagyarmat

Madách Imre Városi Könyvtár - Balassagyarmat

A városi könyvtár 1951. február 27-én nyílt meg az egészségház épületének nagyméretű földszinti helyiségében, a Rákóczi út 27. sz. alatt. Az 1951. december 31-i statisztika szerint az év során az 1153 beiratkozó 36 260 könyvet kölcsönzött. Az összes dokumentumok száma ekkor 6 312. Hat folyóiratot és egy havonta kétszer megjelenő újságot fizettek elő. Időközben, 1951. május 1-jén megnyílt a balassagyarmati Körzeti Könyvtár, amelyhez a rétsági, a szécsényi és a balassagyarmati járás tartozott, s mint a megye könyvtára, felettes szerve volt a városi könyvtárnak. A következő évben a körzeti és a városi könyvtárat egyesítették Járási Könyvtár néven. Az ünnepélyes megnyitásra 1952. november 7-én került sor a volt kaszinó épületében. Az új intézménynek a szécsényi és a gyarmati járás 63 könyvtárában kellett szakmai módszertani irányítást, támogatást adni. Az 1955. június 29-én keltezett felülvizsgálati jelentésben az alábbiakat olvashatjuk: A Járási Könyvtár helyisége országosan a legszebb, szépen parkírozott saroktelken, külön épületben van... a város legszebb útvonalán. Ez lehetett az oka, hogy Sallai István A könyvtári munka című alapművének borítójára kerülhetett rajzolat...

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Teleki László életéből: Széki gróf Teleki László (Pest/Szirák,1810/1811. február 11. - Pest, 1861. május 7.) magyar politikus, író. A Magyar Tudományos Akadémia levelező, rendes majd tiszteleti tagja. Az Ellenzéki Kör elnöke. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt és az azt követő években a magyar önállóság ügyének egyik legaktívabb és talán legeredményesebb külföldön tevékenykedő képviselője. A Magyar Nemzeti Igazgatóság tagja. A Határozati Párt vezetője. 1861-ben az uralkodónak adandó országgyűlési válasszal kapcsolatos vita előestéjén otthonában öngyilkosságot követett el. A Teleki család Erdély és Magyarország egyik legjelentősebb protestáns arisztokrata családja. A família a 16. század eleje óta élvezi a római szent birodalmi grófi rangot. A Teleki család hagyatékához tartozik többek között a marosvásárhelyi Teleki Téka, amelyet Teleki Sámuel (kancellár), erdélyi kancellár adományozott a városnak, s amely negyvenezer kötetből áll; a 16. századi Teleki-kódex, mely a ferences irodalom egyik becses példánya; valamint a Kolozsvárott őrzött 18. századi Teleki-énekeskönyv.

Temi Nógrád Megyei Könyvtára

Temi Nógrád Megyei Könyvtára

Teljes neve: Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület - Temi Könyvtár. A fenti néven a Szakszervezetek Nógrád Megyei Könyvtára működik tovább, melynek 2003-ban kellett elköltöznie a Tóstrandon lévő szakszervezeti ingatlanból. A TEMI Könyvtár nyilvános közkönyvtári szolgáltatást nyújt Salgótarjánban és ellátórendszere nyomán Nógrád megye egész területén. Az intézmény szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékében. Dokumentumállományunk a város és a megye egyik legjelentősebb gyűjteménye. Gazdag szak- és szépirodalmi állománnyal rendelkezünk, tekintélyes a videokazetta gyűjteményünk, különösen a művészfilm-állományunk jelentős. A napilapok és folyóiratok használata és kölcsönzése rendkívül népszerű. A könyvtár több évtizeden át ellátó rendszeri feladatokat látott el, mely funkciót a változó igényekhez és körülményekhez alkalmazkodva fejlesztett tovább. Változott a könyvtár működési területe. Az igen gazdag és jó összetételű dokumentumállományra építve bekapcsolódtunk az önkormányzati könyvtári ellátásba. A letéti könyvtárak ellátása jól szervezett és folyamatos. Salgótarján városban nyilvános közművelődési könyvtári ellátást nyújtunk. Évről évre nagyobb az érdeklődés könyvtárunk szolgáltatásai iránt, amit az olvasói létszám és a látogatók számának emelkedése mutat...

Tuti menü